Регистратура

Хирургия и имплантология

ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ

МЦ „Пансанус“ разполага с висококвалифициран екип от опитни специалисти като предлагаме пълен набор от стоматологични услуги. Съвременно лечение на най-високо ниво с модерно оборудване – в крак с новостите в денталната медицина!

Орална хирургична намеса се налага при необходимост от

екстракция на зъби, на мъдреци (ретинирани и полуретинирани), премахване на кисти, лечение на абсцеси. Екипът от хирурзи е специализиран и в поставянето на зъбни импланти – най-съвременният подход за възстановяване на малък брой извадени зъби и отлично решение за тотално обеззъбени пациенти- лечение по методологията All on four or all on six.

PRF – биопродукт от нашата собствена кръв
PRF (Platelet Rich Fibrin) е един от най-съвременните начини за лечение, който ускорява естественото оздравяване на тялото след хирургична интервенция.
За осъществяване на процедурата е необходимо вземане на минимално количество кръв от пациента, което се прави от нашите лаборанти. Екипът ни разполага със специална апаратура за центрофугиране на взетата кръв на висока скорост като по този начин концентрираме високи нива на тромбоцити, отговарящи за производството на растежни фактори. Растежните фактори
от своя страна насърчават образуването на нови кръвоносни съдове, възобновяват костта, регенерират меките тъкани и намаляват риска от инфекция поради антимикробния им ефект.
ПРФ-а е автотрансплантат, който вашето тяло абсорбира естествено – без алергични реакции и странични ефекти. Рискът от болка, подуване и навлизане на външна инфекция по време на възстановителния период е сведен до минимум.
Предлагаме ви един от най-добрите начини на лечение в денталната медицина като го прилагаме след екстракция на зъби, при поставяне на зъбни импланти и при пародонтална хирургия.
Доверете се на нашия екип от специалисти.
The form you are trying to view does not have Embedded display type.