Регистратура

КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ

  • Редовни профилактични прегледи

  • Работа с деца и възрастни по договор с НЗОК

  • Разработени програми за лечение на акне, розатея, псориазис;

  • Вземане на материал за микробиология;

  • Електрокоагулация на кожни образувания – брадавици,фиброми;

  • Премахване на молуски;

  • Отстраняване с течен азот на брадавици, фиброми и др;

  • Диагноза, лечение и наблюдение при венерически заболявания.

Цени

Преглед – консултация 50
Електрокоагулация на кожни образувания – брадавици,фиброми, 40
Отстраняване с течен азот на брадавици , фиброми и др. 10

Диагноза , лечение и наблюдение при венерически заболявания

20
Премахване на молуски 20-30