Регистратура

НЕВРОЛОГ

В неврологичния кабинет се консултират и лекуват пациенти със следните често срещани неврологични заболявания:
дискови хернии и дископатии и свързаните с тях радикулерни синдроми;
деформираща спондилоза и остеохоадороза на гръбначния стълб и обусловените от тях синдроми;
различни форми на периферно – нервни заболявания – невротити и невропатии, радикулити, плексити и др.;
главоболие с различен произход и характеристер;
функционални нарушения на нервната система – невроза, невровегетативна дистония и др.;
различни видове нарушения на мозъчното кръвообръщение – остра, хронични и др.
Диагностика, лечение, първична и...

вторична профилактика на мозъчно – съдова болест, както и диагностика и терапия на дискова болест /дискова херния, дископатия/, на различни форми на радикурити невралгии и неврити. Приоритет на кабинета е и лечението и профилактиката на главоболията, на нарушенията на вегетативната нервна система, на световъртежите от централен произход, както и на полиневропатии с различна генеза. Отлични резултати в терапевтичното повлияване на разтройствата на съня, на безпокойството и тревожността, както и на други функционални смущения на ЦНС.

При необходимост...

пациентите своевременно биват насочвани за извършване на съотвентите инструментални, образни и други параклинични методи за изследване.

Цени

Преглед-консултация 30

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Бюлетин
Вашите имена
Вашите имена
Име
Фамилия
Задължително

This will close in 0 seconds