Регистратура

ЛАБОРАТОРИЯ

Медицински център “Пансанус” има модерно оборудвана лаборатория, разполагаща с:

  • биохимичен анализатор;

  • хематологичен брояч;

  • коагулометър;

  • елайзе ридер;

Лабораторията има възможности за:

  • пълен биохимичен анализ;

  • определяне факторите на кръвосъсирванито;

  • пълна хематология.

Осигурени са възможности за

изследване на всички хормони, туморни маркери, имунологични фактори, СПИН, Васерман, хламидии, хепатит, хеликобактер.

МЦ“ПАНСАНУС” разполага с

прецизна микробиологична лаборатория. Извършват се и прецизни цитологични изследвания. 

Създадени са условия за експресен отговор. Всички резултати от изследванията се получават максимум до 1 час от прегледа, с изключение на специализираните, които изискват по – продължително технологично време.

Резултатите от анализите се съхраняват

в компютърна система на индивидуална страница за всеки пациент, което дава възможност за сравняване (проследяване на “историята”) при всеки преглед.