Регистратура

Специализирани лабораторни изследвания

МЦ“ПАНСАНУС” разполага с прецизна микробиологична лаборатория. Извършват се и прецизни лабораторни изследвания.

Създадени са условия за експресен отговор. Всички резултати от изследванията се получават на същия ден от прегледа, с изключение на хормоналните изследвания, които изискват по – продължително технологично време и получаване в рамките на 1-3 работни дни.
Резултатите от анализите се съхраняват в компютърна система на индивидуална страница за всеки пациент, което дава възможност за сравняване (проследяване на “историята”) при всеки преглед.

Подготовка за коректни изследвания през лабораторията на
МЦ Пансанус: