Медицински център ПАНСАНУС
Здраве
за
всички
НАЧАЛО | Специалности | Услуги | Цени | Контакти

 

  Ехоскениране
  Гастроентерология
  Кардиология
  Гинекология
  Урология
  Очен кабинет
  Дерматология и венерология
  Естетична медицина
  Естетична стоматология
  Wellness - процедури
  Неврология
  Психотерапия
  Стоматология
  Лаборатория
  Аптека

Гастроентерология услуги

Услуги | Цени | Въпроси | Съвети | Специалисти

Медицински Център ПАНСАНУС - Гастроентерология
Гастроентерология Гастроентерология

В сектора работят висококвалифицирани гастроентеролози, владеещи всички съвременни методики за диагностика и лечение.

Кабинета разполага със съвременна ендаскопска апаратура като се извършват всички изследвания от хранопровод, стомах, дванадесетопръстно черво и началната част на тънкото черво. Оборудването дава възможност за вземане на биопсии, отстраняване на доброкачествени тумори, третиране на язвени кръвоизливи без оперативна интервенция, възможности за въвеждане на медикаменти с оглед локално лечение на язвена болест. Третиране на варици на хранопровода.

Разработена е методика за хронично лечение на язвената болест с индивидуални схеми за всеки болен в зависимостн от протичането. Прилага се широко съвременната методика за лечение на ГЕРБ / Гастро Езофагиална Рефлуксна Болест /. Това дава много добри резултати в т.ч. и не затруднява финансово пациента.

Използва се цялата гама от ендоскопски апарати за изследване и лечение на дебелото черво /колуна/. Периодично проследявяне на хронични заболявания като язвен колит, колон иритабиле /раздразнено дебело черво/. Лечение на хемороидалната болест, прилагат се методики за лечение на анална фисура /болезнената цепка на аналната зона/. Извършват се "безкръвни" интервенции на полипозата на дебелото черво, което се прави едноактно, т.е. в момента на диагностиката има възможност да се опеприра установеният туморен процес без необходимостта за стационарно лечение. Разработени са методики за лечение на хроничните заболявания на дебелото черво.

В гастро - сектора широко се използва цитологичната и хистологична диагностика, което осигурява точна диагноза и проследяване в динамика на установеният болестен процес.

Целенасочено в гастросектора се работи със заболяванията на панкреасната жлеза като се използват съвременни методи на диагностика и лечение в т.ч. и заместителна ензимна терапия при хроничните панкреатити.

Специално се проучват болните след холецистектомия /оперативно отстраняване на жлъчния мехур/. Тази категория болни се наблюдават с оглед развитие на асцендентен / разпространяващ/ холангит. Така натрупаният опит даде възможност да се изготви програма за профилактика и лечение на тези състояния.

Прилагат се всички съвременни методи за диагностика и лечение на хроничните чернодробни заболявания като е осигурено и лабораторно прецизиране на динамиката на промените.

Всички дейности в клиниката са компютъризирани. Данните за всеки болен могат да бъдат използвани при всеки преглед от всеки специалист.

Извършват се безплатни телефонни консултации на базата данни от компютърната система. Това осигурява системна връзка на болния със съответния специалист и подпомага ефективността на лечението.Услуги | Цени | Въпроси | Съвети | Специалисти

Гастроентерология

 

За нас ...