Медицински център ПАНСАНУС
Здраве
за
всички
НАЧАЛО | Специалности | Услуги | Цени | Контакти

 

  Ехоскениране
  Гастроентерология
  Кардиология
  Гинекология
  Урология
  Очен кабинет
  Дерматология и венерология
  Естетична медицина
  Естетична стоматология
  Wellness - процедури
  Неврология
  Психотерапия
  Стоматология
  Лаборатория
  Аптека

Неврология услуги

Услуги | Цени | Въпроси | Съвети | Специалисти

Медицински Център ПАНСАНУС - неврология
 

В неврологичния каабинет се консултират и лекуват пациенти със следните често срещани неврологични заболявания:

 • дискови хернии и дископатии и свързаните с тях радикулерни синдроми;
 • деформираща спондилоза и остеохоадороза на гръбначния стълб и обусловените от тях синдроми;
 • различни форми на периферно - нервни заболявания - невротити и невропатии, радикулити, плексити и др.;
 • главоболие с различен произход и характеристер;
 • функционални нарушения на нервната система - невроза, невровегетативна дистония и др.;
 • различни видове нарушения на мозъчното кръвообръщение - остра, хронични и др.

 • Диагностика, лечение, първична и вторична профилактика на мозъчно - съдова болест, както и диагностика и терапия на дискова болест /дискова херния, дископатия/, на различни форми на радикурити невралгии и неврити. Приоритет на кабинета е и лечението и профилактиката на главоболията, на нарушенията на вегетативната нервна система, на световъртежите от централен произход, както и на полиневропатии с различна генеза. Отлични резултати в терапевтичното повлияване на разтройствата на съня, на безпокойството и тревожността, както и на други функционални смущения на ЦНС.


  При необходимост пациентите своевременно биват насочвани за извършване на съотвентите инструментални, образни и други параклинични методи за изследване.  Услуги | Цени | Въпроси | Съвети | Специалисти

  Неврология

   

  За нас ...